Regulament

REGULAMENTUL CONCURSULUI NATIONAL

“Saint-Gobain Rigips National Trophy”

organizat de Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.

Art. 1 – Organizatorul

1.1.          Organizatorul concursului national Saint-Gobain Rigips National Trophy (denumit in continuare „Concursul”) este SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. – BU Rigips („Organizatorul”), societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Mun. Bucuresti, Sos. Pipera nr. 43, Cladirea Floreasca Park, Corp A, etaj 3, birourile 25-41, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16947/1994, cod unic de identificare fiscala RO6194577, reprezentata de domnul OVIDIU ADRIAN PASCUTIU, în calitate de Administrator.

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Prin participarea la acest Concurs se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor cu privire la clauzele acestuia. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Prin inscrierea in Concurs, participantii care vor fi desemnati castigatori in urma voturilor juriului de specialitate, consimt in mod expres ca numele, prenumele, infatisarea fizica si vocea acestora, proiectul prezentat in cadrul Concursului, precum si premiul castigat sa fie facute publice pe pagina de internet a Concursului www.rigipstrophy.ro și pe platforma de social media a Organizatorului, respectiv Facebook®.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Concursului

2.1.  Concursul este organizat si desfasurat pe toata suprafata Romaniei.   

2.2.  Concursul va incepe la data de 6 mai 2019, ora 00:00:01 si va dura pana la data de  31 iulie 2019, ora 23:59:59.

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Concursului

3.1.   Regulamentul oficial al Concursului  este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a acestuia, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea website-ului www.rigipstrophy.ro.
 • prin apelarea numarului de telefon 021.207.57.50/51 (numar cu tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

3.2. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Concursului pot fi solicitate pe e-mail la adresa        office.rigps@saint-gobain.com sau telefonic, la linia telefonica 021.207.57.50/51 (numar cu tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

3.3.   Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul  poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.4.   Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursuluicu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.rigipstrophy.ro  cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1.   Se pot inscrie in vederea participarii la Concurstoate companiile care au construit sau au in curs de construire o cladire la a carei realizare s-a folosit un sistem complet Rigips®, respectiv pereti de compartimentare si tencuieli uscate, plafoane false nedemontabile si demontabile, canale de desfumare, ventilatie, protectii la foc a structurilor metalice, sape flotante, lucrari de tencuieli, gleturi, realizate cu componentele descrise in Service Charter - Catalogul de Solutii si Servicii Rigips®.

4.2.   Pot fi inscrise in Concurs toate proiectele care indeplinesc urmatoarele conditii:

- vor fi finalizate pana la 31 iulie 2019;

- nu au participat la editiile anterioare ale concursului, desfasurate atat la nivel national (Saint-Gobain Rigips National Trophy), cat si la nivel international (Saint-Gobain Gypsum International Trophy);

- pentru realizarea lor s-au folosit sisteme complete Rigips® (produse Rigips® folosite intr-un sistem complet, in toate dimensiunile disponibile).

4.3.   Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:

 • angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acestuia;
 • angajatii magazinelor partenere Organizatorului;
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

De asemenea, rudele de gradul I si II ale categoriilor de persoane mentionate mai sus nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 5 – Produsele participante

5.1.   Produsele care vor fi luate in considerare :

• toate produsele Rigips® folosite intr-un sistem complet, in toate dimensiunile disponibile.

Art. 6 – Premiile Concursului

6.1. In cadrul Concursului vor fi acordate, conform criteriilor mentionate in Anexa nr. 1, 6 premii pentru urmatoarele categorii:

-          Solutii pe baza de gips-carton;

-          Solutii pe baza de ipsos;

-          Inovatie si dezvoltare durabila;

-          Cladiri rezidentiale;

-          Cladiri non-rezidentiale (birouri, spatii de invatamant, hoteluri, spatii pentru petrecerea timpului liber, etc.);

-          Plafoane.   

In cazul in care pentru una sau mai multe categorii, niciun proiect nu va primi in urma evaluarii juriului, un punctaj de minimum 70 de puncte, nu se va acorda niciun premiu pentru respectiva categorie.

6.2     Premiile vor consta intr-un trofeu unicat pentru fiecare categorie de castigatori.

6.3. Niciunul dintre premiile Concursului nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Concursului

7.1.  Persoanele juridice carora li se aduce la cunostinta, prin diferite mijloace, desfasurarea Concursului si care indeplinesc conditiile de participare mentionate la art.. 4, se vor inscrie pe site-ul www.rigipstrophy.ro completand formularul existent cu date detaliate despre: denumirea proiectului, arhitect, constructor, descrierea proiectului, categoria la care doreste sa se inscrie in Concurs (dezvoltator/investitor, proprietar, designer de interior, materialele de constructie folosite, caracteristicile tehnice, principalele provocari ale proiectului,  principalele reusite, acordurile de inscriere in concurs si folosire a informatiilor pentru promovarea proiectului (vezi anexele).

7.2.    Modalitatile de inscriere in Concurs

7.2.1.  Participantii se pot inscrie in Concurs oricand accesand site-ul www.rigipstrophy.ro, incepand cu data de 6 mai 2019, ora 00:00:01 si pana la data de 31 iulie 2019, ora 23:59:59.

7.2.2.  Toate datele solicitate in formularele de pe site trebuie completate corespunzator, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pana la data de 31 iulie  2019 (ora 23:59:59). Formularele incomplete nu vor fi luate in considerare.

7.2.3.  Nu vor fi luate in considerare inscrierile realizate in urmatoarele conditii:

 • Daca acestea sunt realizate in afara perioadei Concursului;
 • Daca Participantii transmit informatii incorecte sau incomplete;
 • Daca Participantii inscriu proiecte care nu indeplinesc criteriile de participare;
 • Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati decat cele indicate de catre Organizator,ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii datelor inscrise de catre Participant, Organizatorul poate solicita Participantului informatii sau acte doveditoare care sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, proiectele inscrise nu vor putea participa in Concurs. In cazul in care, dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant, Organizatorul decide ca acesta a respectat regulile Concursului, proiectele vor fi afisate in termen de 7 zile lucratoare.

7.2.7. Organizatorul va valida toate proiectele inscrise de Participanti. Odata ce proiectele sunt validate de Organizator, acestea vor fi afisate pe site, iar Participantului i se va trimite un e-mail de confirmare. Ulterior validarii, Participantul va putea modifica detaliile referitoare la proiect doar trimitand informatiile suplimentare pe e-mail la office.rigips@saint-gobain.com .

7.3. Desemnarea castigatorilor

7.3.1 Desemnarea castigatorilor se va efectua pe baza informatiilor furnizate de Participanti privind proiectele inscrise in Concurs de catre juriul de specialitate care va evalua proiectele conform criteriilor mentionate in Anexa 1.

7.3.2 Juriul de specialitate va fi format din 4 persoane, din care 1 persoana angajata a Organizatorului si 3 experti independenti, numele acestora urmand a fi facute publice in cursul lunii septembrie 2019.

7.4 In urma acestei evaluari se va decide cate un castigator pentru fiecare din urmatoarele categorii:

-          Solutii pe baza de gips-carton;

-          Solutii pe baza de ipsos;

-          Inovatie si dezvoltare durabila;

-          Cladiri rezidentiale;

-          Cladiri non-rezidentiale (birouri, spatii de invatamant, hoteluri, spatii pentru petrecerea timpului liber, etc.);

-          Plafoane.  

7.5. Validarea castigatorilor.  Acordarea premiilor si publicarea castigatorilor

7.5.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Concursului potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de categorie in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs.

Organizatorul nu poate fi tinut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza datelor de contact incorecte / incomplete, acesta fiind invalidat automat.

8.  Anuntarea castigatorilor si intrarea in posesia premiilor 

8.1.   Anuntarea castigatorilor se va realiza in perioada septembrie - octombrie 2019.

8.2. Lista finala a castigatorilor Concursului se va afisa pe site-ul www.rigipstrophy.ro.

8.3. In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitatea de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite de castigator. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art 9 - Limitarea raspunderii

9.1.  Contestatiile cu privire la desfasurarea Concursului vor fi luate in considerare daca sunt depuse in termen de 10 zile calendaristice de la data ceremoniei de decernare a premiilor. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.2.  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Erori in datele furnizate de catre castigatori: acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personale, codului inscris;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 • Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la materialele promotionale generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
 • Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru faxurile ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
 • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului).

Aceste circumstante se pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Concurs. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concursului.

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Organizatorul are un interes legitim in prelucrarea datelor pe parcursul derularii prezentului Concurs, prelucrarea datelor participantilor la Concurs permitandu-i sa gestioneze procesul de derulare a Concursului in conditii optime si sa acorde premiile Concursului. In anumite cazuri, este necesar sa prelucram datele candidatilor pentru indeplinirea obligatiilor legale conexe acordarii premiilor, precum si pentru a raspunde si a ne apara in fata actiunilor in justitie.

In situatia in care doriti sa aflati mai multe detalii referitor la prelucrarea datelor dumneavoastra, puteti contacta Corespondentul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal la:

-          Adresa de e-mail: Daniela.Souca@saint-gobain.com sau

-          Adresa postala: Romania, Mun. Bucuresti, Sos. Pipera nr. 43, Cladirea Floreasca Park, Corp A, etaj 3, birourile 25-41, sector 2

Inscrierea in Concursprezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia.

Prin inscrierea in Concurs participantii declara ca sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresă postala,, adresa electronica, număr telefon mobil) sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate de catre Organizaror, sa intre in baza de date a acestuia si sa primeasca materiale informative si promotionale prin orice mijoace de comunicare.

În viitor, Organizatorul poate folosi datele participanţiilor (respectiv numele, prenumele, adresă poştală completa, adresa electronica şi numărul de telefon) pentru propriile activităţi de marketing şi informări prin intermediul postei (direct mailing-ului) sau SMS-ului cu privire la noi oferte/promoţii. Organizatorul vă oferă posibilitatea de a opta pentru folosirea în viitor a datelor personale.

Datele dumneavoastra vor fi accesate intern doar in scopul derularii prezentei Campanii. Accesarea se va face de catre departamentul de marketing, de catre departmentul de vanzari si de catre departamentul IT.

Datele participantilor vor fi stocate pe diferite suporturi, incluzand Formularul de prelucrare a datelor cu caracter personal si sistemele de securitate ale Organizatorului (inclusiv e-mail).

Orgabizatorul va putea retine datele participantilor pentru o perioada de maximum 12 (doisprezece) luni de la data acordarii premiilor. Pe parcursul acestei, perioade fiecare participant are urmatoarele drepturi:

-          Sa acceseze si sa obtina o copie a datelor personale prelucrate;

-          Sa solicite rectificarea datelor incorecte sau incomplete;

-          Sa solicite stregerea sau oprirea prelucrarii datelor, de exemplu atunci cand datele nu mai sunt necesare in scopul derularii prezentei Campanii; si

-          Sa formuleze obiectii impotriva prelucrarii.

Daca doriti sa va exercitati drepturile sus-mentionate, va rugam sa contactati Organizatorul potrivit detaliilor sus-mentionate.

In situatia in care considerati ca Orgabizatorul nu respecta drepturile dumneavoastra, va puteti exercita dreptul de opozitie. Daca dumneavoastra considerati ca procesarea datelor cu caracter personal este ilegala, aveti dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

11.1 Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

11.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.   

Art. 12 – Litigii

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

12.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data anuntarii publice a castigatorilor, urmand ca raspunsul la aceste eventuale reclamatii sa se transmita in termen de 7 zile lucratoare de la primire. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

ORGANIZATOR,

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.

prin Administrator

OVIDIU ADRIAN PASCUTIU

________________________