Despre concurs

Pe plan NAŢIONAL

SAINT-GOBAIN  RIGIPS  ROMANIA NATIONAL TROPHY este un eveniment unic, o şansă de afirmare a excelenţei în domeniul construcţiilor, cu recunoaştere în rândul comunităţii de specialişti în construcţii de interioare din România şi o rampă de lansare spre evenimentul internaţional Saint-Gobain Gypsum International Trophy.

Pe plan INTERNAŢIONAL

SAINT-GOBAIN GYPSUM INTERNATIONAL TROPHY este un eveniment de tradiţie, lansat de către Grupul Saint-Gobain în anul 1998. Trofeul  se  acordă  pentru  excelenţă şi  inovaţie  în  execuţia  lucrărilor  prin utilizarea  produselor  pe  bază  de  gips şi  a  sistemelor  aferente.  Totodată, competiţia stimulează crearea de soluţii noi care răspund provocărilor momentului: eficienţa energetică, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă. În 2018, în finala de la Lisabona au ajuns 87 de proiecte,  la  eveniment  participând aproximativ 450 de invitaţi.

CE PROIECTE POT FI ȊNSCRISE ȊN CONCURS

Pot fi înscrise în Concurs toate proiectele care îndeplinesc următoarele condiţii:

•  vor fi finalizate până pe 31 iulie 2019;

•  nu  au  participat  la  ediţiile  anterioare  ale concursului  Saint-Gobain  Rigips  Romania National Trophy desfăşurat la nivel naţional sau Saint-Gobain  Gypsum  International  Trophy desfăşurat la nivel internaţional;

•  pentru  realizarea  lor  s-au  folosit  soluţii  de compartimentare  sau  finisare  în  sistem complet  Saint-Gobain  Rigips,  respectiv: pereţi de compartimentare şi tencuieli uscate, plafoane  false  fixe  şi  demontabile,  canale de desfumare, ventilaţie, protecţii la foc ale structurilor metalice, şape flota nte, lucrări de tencuieli şi gleturi, cu componentele descrise în catalogul de Soluţii şi Servicii Rigips®.

ÎNSCRIEREA ESTE GRATUITĂ!

 CATEGORIILE ÎN CADRUL CĂRORA POT FI ÎNSCRISE PROIECTELE

1. Soluţii pe bază de gips-carton

Proiectele din această categorie pot fi spaţiile interioare dintr-o clădire nouă sau dintr-o clădire renovată. Acestea pot varia de la clădiri individuale, de dimensiuni reduse, până la proiecte complexe şi foarte mari, care nu oferă neapărat performanţe specifice unui anumit sector. Se urmăreşte punerea în practică a soluţiilor tehnice pe bază de gips-carton, care înlocuiesc materialele tradiţionale în cadrul construcţiei de pereţi, plafoane şi pardoseli.

2. Soluţii pe bază de ipsos

Se includ proiectele în care sunt aplicate produse şi sisteme de finisaje pe bază de ipsos, având ca rezultat suprafeţe remarcabil finisate sau decorate la un nivel de cea mai înaltă calitate, testul suprem fiind planeitatea sau acurateţea în condiţii de iluminare directă. Se vor înscrie atât proiecte în care s-a utilizat ipsosul (ipsos de construcţii, ipsos de modelaj, tencuieli, gleturi) în locul altor materiale tradiţionale, cât şi proiecte în care soluţia a fost placarea cu plăci de gips-carton, indiferent dacă execuţia şi finisarea cu gleturi pe bază de ipsos s-a făcut în mod tradiţional, manual sau mecanizat (cu maşini de tencuit).

3. Inovaţie şi dezvoltare durabilă

Această categorie cuprinde proiectele care oferă soluţii inovatoare, cum ar fi îmbunătăţirea calităţii aerului interior, folosirea de soluţii clasice într-un mod ieşit din tiparul obişnuit, dar şi proiectele în care s-au folosit metode tehnice de reducere a timpului de punere în operă, având ca rezultat îmbunătăţirea productivităţii, corelată cu un grad ridicat de calitate. Se acordă puncte suplimentare pentru utilizarea tehnologiei BIM. Această categorie include, de asemenea, proiecte care excelează în abordarea sustenabilă a mediului, care pun accent pe utilizarea de produse cu impact benefic asupra mediului (deţin declaraţii de mediu ale produsului – EPDs), proiecte certificate sau în curs de certificare LEED, BREEAM, DGNB, HQE, Green Mark, etc. Pot fi incluse proiecte în cadrul cărora se acordă o atenţie deosebită gestionării şi reciclării deşeurilor pe şantier, etc.

4. Clădiri rezidenţiale

Proiectele din această categorie pot fi spaţii interioare din clădiri noi sau renovate, din sectorul rezidenţial. Acestea pot varia ca dimensiune, de la proiecte mici la proiecte foarte mari, dar trebuie să demonstreze utilizarea într-un mod unic a sistemelor cu performanţe specifice segmentului  rezidenţial  sau  îmbunătăţiri  estetice relevante ale pereţilor, plafoanelor şi pardoselilor.

5. Clădiri non-rezidenţiale

Proiectele din această categorie pot fi spaţii interioare din clădiri noi sau renovate, din sectorul non-rezidenţial: clădiri de birouri, spaţii pentru petrecerea timpului liber, spaţii pentru comerţ cu amănuntul (retail), spaţii din domeniiile: educaţie (ex. şcoli), medical (ex. spitale, clinici), ospitalier (ex. hoteluri). Acestea pot varia ca dimensiune, de la proiecte mici la proiecte foarte mari, dar trebuie să demonstreze utilizarea într-un mod unic a sistemelor cu performanţe specifice segmentului non-rezidenţial.

6. Plafoane

Proiectele din această categorie pot fi spaţii interioare din clădiri noi sau renovate, din orice segment, în care s-au utilizat plafoane Saint-Gobain. Utilizarea plafoanelor din fibre minerale (ex. Ecophon® sau Eurocoustic®) contribuie la cresterea punctajului aferent acestei categorii. Proiectele incluse în această categorie se vor axa pe plafoane, ca elemente fundamentale esenţiale: estetică, durabilitate, acustică, calitatea aerului interior, durabilitate, etc. Tot aici pot fi incluse proiecte în cadrul cărora s-au realizat placări fonoabsorbante ale pereţilor (ex. Gyptone®, Rigitone®, Ecophon®, Eurocoustic®).

CRITERIILE DE EVALUARE

Evaluarea proiectelor se face pe baza următoarelor criterii:

1. Specifice pentru constructor/executant:

Calitatea execuţiei & solicitările/dificultăţile tehnice înainte şi în timpul instalării/aplicării; implicarea în specificaţii şi design; parteneriat cu Saint-Gobain în timpul lucrărilor.

2. Aportul constructorului în execuţia finală a proiectului

Penetrarea pieţei: utilizarea gips-cartonului sau a gleturilor şi tencuielilor în tehnici tradiţionale de construcţie; utilizarea plăcilor Habito®, Xroc®; utilizarea altor produse Saint-Gobain pentru obţinerea unor performanţe deosebite (Isover, Weber,  SG  Glass  ...);  utilizarea  plafoanelor Saint-Gobain pentru obţinerea unor performanţe deosebite (Ecophon®/Eurocoustic®/Quick-Lock®); utilizarea inovatoare a sistemelor pe bază de gips-carton şi ipsos.

3. Aprecieri generale ale proiectului

Calitatea estetică şi funcţională a proiectului (acustică, foc, umiditate, durabilitate, calitatea aerului interior…) şi contribuţia la bunăstarea ocupanţilor; abordarea sustenabilă inovatoare (servicii  de  reciclare,  certificări,  gestionarea deșeurilor); utilizarea obiectelor BIM.

4. Calitatea prezentării:

Fotografii, desene.

DESEMNAREA  CÂŞTIGĂTORILOR

Desemnarea câştigătorilor se va efectua de către juriul de specialitate, care va evalua proiectele conform criteriilor menţionate, pe baza informaţiilor furnizate de Participanţi privind proiectele înscrise în concurs. Juriul de specialitate va fi format din 4 persoane,  din care o persoană angajată a Organizatorului şi 3 experţi independenţi.

Pentru înscrierea în concurs, accesează secțiunea INSCRIE-TI PROIECTUL